ศพด.หนองแขมใส่ใจร่วมเฝ้าระวังมือเท้าปาก

นายกพิมพรรนี มีสุดเพียร พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแขม จัดอบรมเด็กเรื่องใส่ใจร่วมเฝ้าระวังมือเท้าปาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.