นายกพิมพรรนี มีสุดเพียร พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแขม จัดอบรมเด็กเรื่องใส่ใจร่วมเฝ้าระวังมือเท้าปาก