โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้แจกใบงาน การบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวันระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา สำหรับนักเรียนทุกคน และปฏิบัติตามป้องกันมาตราการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.