วันคริสต์มาส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันคริสต์มาส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00– 12.00 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆของนักเรียน และแจกของขวัญ

Leave a Comment

Your email address will not be published.