ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาวนภวรรณ์ ชลพินทุ์วิสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสังเกตการณ์การดำเนินโครงการประเภทงานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.