นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณพื้นที่หมู่ 11 บ้านหนองจับเขียด โดยได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นและได้รับเรื่องเพื่อที่จะดำเนินการและติดตามในการแก้ปัญหาในระยะต่อไป