วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาข้อเรียนเรียนผ่านทางเพจ facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เรื่องขยะเกลื่อนบนถนน แมลงวันและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน หมู่ที่ 3 เพื่อหาข้อยุติปัญหา โดยเจ้าของกิจการจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564