องค์การบริการส่วนตำบลหนองแขม

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

หากท่านประสบปัญหา 

ที่ท่านต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน หรือท่านติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่น ล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ ท่านสามารถแจ้งเหตุปัญหาต่างๆของท่านได้ที่นี่  เรื่องร้องเรียน ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทันที 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม