ร่วมกันวางแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 2019

นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกับ อสม. ตำบลหนองแขม ร่วมกันวางแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 2019 พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *