รำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลหนองแขม เข้าร่วมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

Leave a Comment

Your email address will not be published.