รณรงค์ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ,คณะกรรมการ สปสช. ตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม , และ อสม.ตำบลหนองแขม ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตำบลหนองแขมปฎิบัติตน สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

2 thoughts on “รณรงค์ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ”

  1. นิยม

    ขอชื่นชมนายกกุ้ง ที่ให้ความสำคัญการกับป้องกันการระบาดโรคโควิดรอบนี้ จัดการมอบเจลให้กับชาวบ้านโดยไม่ล่าช้า ขอบคุณจริงๆ

    1. พวกเราชาวอบต.หนองแขม ยินดีให้บริการ ประชาชนชาวบ้านตำบลหนองแขมด้วยความเต็มใจค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published.