เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ,คณะกรรมการ สปสช. ตำบลหนองแขม , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม , และ อสม.ตำบลหนองแขม ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตำบลหนองแขมปฎิบัติตน สวมแมส ล้างมือบ่อยๆ ตามมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)