มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

190.2 ช่องทางที่สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ

มท+๐๘๐๔.๖-ว๕๕๔ มาตรการป้องกันการละเว้นหน้าที่ในการบังคับใช้กม.ป้ายโฆษณา

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.