มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาทางสาธารณะ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วน   ตำบลหนองแขม จึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
  2. ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
  3. โทรศัพท์ หมายเลข 036-706603
  4. เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม www.nongkheam.go.th
  5. สื่อออนไลน์ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]