พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิดในตำบลหนองแขม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ออกพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่สาธารณะในตำบลหนองแขม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published.