องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้ออกพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่สาธารณะในตำบลหนองแขม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019