📣 พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ)
✨ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จัดพิธีมอบประกาศนีบัตรสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๓๐ คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๙ คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขอขอบคุณ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเเสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความรักความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู เพื่อนกับเพื่อน พี่กับน้อง มีรอยยิ้มให้เห็นตลอดกิจกรรม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ขอขอบคุณท่านผอ. คณะครูทุกๆท่านที่ช่วยตั้งแต่การเตรียมฉากและการจัดซุ้ม ขอบคุณทีมงานสถานที่ อบต.หนองแขม ทุกคนด้วยค่ะ ❤️🙏
และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านกำนัน สมาชิก อบต.ทุกคน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ บัณฑิตด้วยค่ะ