องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการทราบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้องต่อไป

ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม