ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยความหวังดีจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784