ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง!!

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยความหวังดีจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.