องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองแขม เฝ้าระมัดระวังตนเองและครอบครัวต่อไป