ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลหนองแขม เฝ้าระมัดระวังตนเองและครอบครัวต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.