ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโคึรงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด กว้าง 1.50 เมตร ลึก 9.00 เมตร วัดหนองข่อย หมู่ที่ 7

Leave a Comment

Your email address will not be published.