ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 12 จากบ้านนายสมโภชน์ กะตุดเงิน ถึงไร่นาย ทองเสาร์ จำปาปรีดา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม

BRW9C305B9ECFDC_017303

Leave a Comment

Your email address will not be published.