ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 จำนวน 3 คัน โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลหนองแขม

Leave a Comment

Your email address will not be published.