ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ.112-05 จากสายทางเข้าหมู่บ้านบ้านกลุ่มสิงห์ ถึงสายหมู่ที่ 7 บ้านนาโคก บ้านกลุ่มสิงห์ หมู่ที่ 9 ตำบลกลุ่มสิงห์

BRW9C305B9ECFDC_016363

Leave a Comment

Your email address will not be published.