ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าสร้างถนนคสล. หมู่ 12 จากบ้านนายประทีป เพ็งบุญถึงบ้านนาย วิเชียร เพ็งบุญ 4.00 เมตร ยาว50เมตร หนา 0.15 เมตร หีือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

BRW9C305B9ECFDC_016264

Leave a Comment

Your email address will not be published.