ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่9 สายบ้านนางวิภา แดงขำ กว้าง3.00เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดให้เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

BRW9C305B9ECFDC_016263

Leave a Comment

Your email address will not be published.