ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่5 จากถนนพหลโยธิน ถึงบ้านนายสุด สระแก้วกว้าง4เมตร ยาว200 เมตร หนา0.15 เมตร หือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 เมตร

BRW9C305B9ECFDC_016262

Leave a Comment

Your email address will not be published.