ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ

BRW9C305B9ECFDC_016199

Leave a Comment

Your email address will not be published.