ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 10 โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ จากบ้านนายสมคิด จอมคำสิงห์ ถึงบ้านนายประนอม เกตุเกิด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BRW9C305B9ECFDC_016105

Leave a Comment

Your email address will not be published.