ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 11 โดยปูผิวทางแอสฟัลท์จากทางข้ามคลองหมู่ที่ 10 ถึงแยกวัดหนองจับเขียด กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

BRW9C305B9ECFDC_016102

Leave a Comment

Your email address will not be published.