ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 จากไร่นายที ระแสนไทย ถึงบ้านนายเฉลิม ปานพิมพ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1040 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

BRW9C305B9ECFDC_015782

Leave a Comment

Your email address will not be published.