ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านพนักงานทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

BRW9C305B9ECFDC_015224

Leave a Comment

Your email address will not be published.