ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติงานการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (สถานที่กลาง2)
1

Leave a Comment

Your email address will not be published.