ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 4-2 ตุลาคม 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.