ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 upwebหน่วยงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.