ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 – เดือนมีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ไตรมาส 2

Leave a Comment

Your email address will not be published.