ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 2563)

upweb ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

Leave a Comment

Your email address will not be published.