ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ว(3) (1)

Leave a Comment

Your email address will not be published.