ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2563- เดือน กันยายน 2563)

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 4-2 ตุลาคม 2563

Leave a Comment

Your email address will not be published.