ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563- เดือน มิถุนายน 2563)

upweb ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3

Leave a Comment

Your email address will not be published.