ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563- เดือน มีนาคม 2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ไตรมาส 2

Leave a Comment

Your email address will not be published.