ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562-เดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 upweb

Leave a Comment

Your email address will not be published.