ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม (อย่างไม่เป็นทางการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้ทำการติดตั้งป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published.