วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดโคกสำโรงเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในตำบลหนองแขม โดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แพทย์ประจำตำบลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ โดย มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนในเบื้องต้น และเข้าสอบถามและพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่