ทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายใต้การบริหารงานของนายกพิมพรรนี มีสุดเพียร เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองแขม #ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.