ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว

✨วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ✨
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา #นางฟ้าบ้านหนองไผ่🤍

Leave a Comment

Your email address will not be published.