ตราสัญลักษณ์ อบต.หนองแขม

ดอกทานตะวัน
หมายถึง สื่อถึงความแข็งแกร่งหนักแน่น เหมือนดั่งดอกทานตะวันที่หันหน้าสู้แสงดวงอาทิตย์ และยังคงมีความสวยงามแม้อยู่กลางแดด เปรียบเสมือนดั่งชาวบ้านและพนักงานอบต.หนองแขมทุกคนเวลาเจอปัญหาจะสู้ต่อปัญหาอย่างอดทนหนักแน่น และทำงานเพื่อรักษาชุมชนตำบลหนองแขมให้สง่างามตลอดไป

สองมือที่โอบอุ้ม
หมายถึง ความโอบอ้อมอารี ผู้คนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในตำบลหนองแขมของเรา เพื่อให้ตำบลหนองแขมของเราก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมั่นคงต่อไป