ตรวจการก่อสร้างถนนลูกรังในพื้นที่

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายประเชิญ วงษา ถึงไร่นางสาวชลดา ทองเหลืองสุข หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.