โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายประเชิญ วงษา ถึงไร่นางสาวชลดา ทองเหลืองสุข หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี