วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำโดยนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลหนองแขม โดยแจกข้าวสารครัวเรือนละ 15 กก. รวม 3,198 ถุง ผู้เดือดร้อนทั้งหมด 1,066 ครัวเรือน