ฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ รองรับประชนตำบลหนองแขม ที่เข้ามารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.