องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม นำโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้จัดหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายระดมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก ยุงกำลังแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนทุกบ้าน ช่วยกันหมั่นทำความสะอาดภายในบ้านและรอบๆบ้าน ใช้เสปรย์ฉีดกำจัดยุงภายในบ้านอาทิตย์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งทำลายแหล่งน้ำขังต่างๆ ด้วยในพื้นที่ตำบลหนองแขม