จัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมร่วมกับผู้นำชุมชน  ได้ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาโดยจัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน    หมู่ที่3 บ้านหนองไผ่เหลือง  ตำบลหนองแขม  อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published.