วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ขอนำคู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รายละเอียดดังนี้

คู่มือการกักตัวโควิดฉบับประชาชน